en introduktion till Halbach Array

Halbach Arrays finns i många vanliga enheter som borstlösa likströmsmotorer och till och med Inductrack Maglev-tåget. Halbach-arrayen är ett specifikt arrangemang av permanenta magneter som avbryter magnetfältet till nästan noll på ena sidan, men ökar signifikant magnetfältets styrka på motsatt sida. Detta magnetiska fenomen uppnås endast när det finns ett rumsligt roterande magnetiseringsmönster. Det roterande mönstret upprepas på obestämd tid utan någon växling i de magnetiska egenskaperna. Effekten är jämförbar med att placera en bank med hästsko magneter bredvid varandra, med liknande poler rörande.

Halbach Array

Halbach Array-enheter producerar höghållfasta men kontrollerbara magnetfält, vilket är enormt fördelaktigt i många applikationer. De produceras vanligtvis i antingen raka eller cirkulära arrangemang för att passa applikationen.

Halbach Array
cirkulär Halbach Array

ursprunget till Halbach Array

brittisk-amerikansk fysiker, John C. Mallinson (1932-2015), upptäckte först effekten bakom Halbach array 1973. Mallinson beskrev ursprungligen de ”ensidiga fluxstrukturerna” som en ”nyfikenhet” innan man tillämpade det magnetiska fenomenet för att förbättra magnetbandstekniken.

ytterligare framsteg inträffade på 1980-talet, då fysiker Klaus Halbach (1925-2000), en fysiker som arbetar i Lawrence Berkeley National Laboratory med Engineering Division, självständigt uppfann Halbach array för användning i lasrar, resande vågrör och partikelacceleratorstrålar. Halbach blev en internationell expert på magnetiska system för partikelacceleratorer.

tillverkning Halbach matriser

Bunting specialist magnet produktionsteam monterar Halbach matriser på deras Berkhamsted fabrik i Storbritannien. Detta kräver specialistkompetens på grund av komplexiteten och nödvändigheten för montering att ske med magneterna i magnetiserat tillstånd.

  • ytterligare information om Halbach Array

HalbachArrays och Modern teknik

Halbach Array är en grundläggande designkomponent som används i stor utsträckning i modern teknik. Som Halbach-cylindrar producerar de ett intensivt och inneslutet magnetfält. Sådana magnetiska cylindrar har i borstlösa likströmsmotorer, magnetiska kopplingar och högfältspartikelfokuseringscylindrar.

även enkla kyl-och anslagstavla magneter använder Halbach arrays-producerar en stark attraktiv magnetisk kraft på ena sidan, men med knappast någon attraktion på motsatt sida.

magnetfältet på en Halbach Array kylmagnet

andra applikationer inkluderar:

  • partikelacceleratorer,magnetiska linser och frielektronlasrar,
  • magneter som används för fixering och förvaring;
  • medicinska tillämpningar;
  • kraftgenererande rotorer;
  • magnetisk levitation;

Halbach-matrisen är i aktion när det finns en magnet med ett magnetfält som ökar på ena sidan och minskar på andra sidan.

  • relaterad teknisk artikel: Replicating True Radial Arc och Ring magneter med Pseudo-radiella bågar och ringar

Bunting design och tillverkning av ett brett utbud av magneter och magnetiska enheter. Många är skräddarsydda för specifika applikationer. För ytterligare information om skräddarsydda magnetmonteringar och magnetdesigner, vänligen kontakta oss via:

Halbach Arrays finns i många vanliga enheter som borstlösa likströmsmotorer och till och med Inductrack Maglev-tåget. Halbach-arrayen är ett specifikt arrangemang av permanenta magneter som avbryter magnetfältet till nästan noll på ena sidan, men ökar signifikant magnetfältets styrka på motsatt sida. Detta magnetiska fenomen uppnås endast när det finns ett rumsligt roterande magnetiseringsmönster. Det roterande…

Halbach Arrays finns i många vanliga enheter som borstlösa likströmsmotorer och till och med Inductrack Maglev-tåget. Halbach-arrayen är ett specifikt arrangemang av permanenta magneter som avbryter magnetfältet till nästan noll på ena sidan, men ökar signifikant magnetfältets styrka på motsatt sida. Detta magnetiska fenomen uppnås endast när det finns ett rumsligt roterande magnetiseringsmönster. Det roterande…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.