ARTIKEL 29. Förslag till dom om frikännande

föråldrat datum: 3/1/2011

(A) före inlämning till juryn. Efter att åtalet har stängt sitt bevis eller efter att alla bevis har avslutats måste domstolen på svarandens förslag ange en dom om frikännande av något brott för vilket bevisen är otillräcklig för att upprätthålla en övertygelse. Domstolen kan på egen hand överväga om bevisen är otillräckliga för att upprätthålla en fällande dom. Om domstolen förnekar ett förslag till frikänningsdom i slutet av åklagarens bevis, kan svaranden erbjuda bevis utan att ha förbehållit sig rätten att göra det.

b) reservera beslut. Domstolen kan reservera beslut om förslaget, fortsätta med rättegången (där förslaget görs före slutet av alla bevis), överlämna ärendet till juryn och besluta om förslaget antingen innan juryn returnerar en dom eller efter att den återlämnat en dom om skyldig eller släpps utan att ha återlämnat en dom. Om domstolen förbehåller sig beslutet måste den besluta om förslaget på grundval av bevisen vid den tidpunkt då beslutet reserverades.

(c) efter juryns dom eller ansvarsfrihet.

(1) dags för en Motion. En svarande kan flytta för en dom av frikännande, eller förnya en sådan rörelse, inom tio dagar efter en fällande dom eller efter domstolen utsläpp juryn, beroende på vilket som inträffar senare.

(2) beslut om förslaget. Om juryn har återlämnat en skyldig dom kan domstolen upphäva domen och ange ett frikännande. Om juryn har misslyckats med att återlämna en dom, kan domstolen gå in i en frikänningsdom.

(3) Ingen Tidigare Rörelse Krävs. En svarande är inte skyldig att flytta för en frikänningsdom innan domstolen överlämnar ärendet till juryn som en förutsättning för att göra ett sådant förslag efter juryns ansvarsfrihet.

(D) villkorlig dom om ett förslag till ny rättegång.

(1) Förslag till ny rättegång. Om domstolen går in i en frikänningsdom efter en skyldig dom, måste domstolen också villkorligt avgöra om något förslag till en ny rättegång ska beviljas om frikänningsdomen senare lämnas eller upphävs. Domstolen måste ange skälen för detta beslut.

(2) slutgiltig. Domstolens beslut att villkorligt bevilja ett förslag till en ny rättegång påverkar inte slutgiltigheten av frikännandet.

(3) överklagande.

(a) beviljande av ett förslag till ny rättegång. Om domstolen villkorligt beviljar ett förslag till en ny rättegång och appellationsdomstolen senare upphäver frikänningsdomstolen, måste rättegångsdomstolen fortsätta med den nya rättegången om inte appellationsdomstolen beslutar något annat.

(B) förnekande av en rörelse för en ny rättegång. Om domstolen villkorligt förnekar ett förslag till en ny rättegång, en appellee kan hävda att förnekandet var felaktigt. Om appellationsdomstolen senare upphäver domen om frikännande, rättegångsdomstolen måste fortsätta som appellationsdomstolen leder.

föråldrat datum: 3/1/2011 (A) före inlämning till juryn. Efter att åtalet har stängt sitt bevis eller efter att alla bevis har avslutats måste domstolen på svarandens förslag ange en dom om frikännande av något brott för vilket bevisen är otillräcklig för att upprätthålla en övertygelse. Domstolen kan på egen hand överväga om bevisen är otillräckliga…

föråldrat datum: 3/1/2011 (A) före inlämning till juryn. Efter att åtalet har stängt sitt bevis eller efter att alla bevis har avslutats måste domstolen på svarandens förslag ange en dom om frikännande av något brott för vilket bevisen är otillräcklig för att upprätthålla en övertygelse. Domstolen kan på egen hand överväga om bevisen är otillräckliga…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.