30 Cele mai bune versete biblice pentru pietre funerare

suferă o moarte în familie poate face sa te simti ca ai îndurat o mare pierdere. În ciuda situației emoționale, planificarea necesară trebuie să aibă loc în continuare, cum ar fi cumpărarea unei pietre funerare. Știind ce să plasați cu atenție pe el pentru a aduce un omagiu decedatului poate fi dificil. Aici este o privire la unele dintre cele mai bune versete biblice pentru pietre funerare.

„așa cum un tată arată compasiune față de copiii săi, tot așa Domnul arată compasiune față de cei care se tem de el.”/Psalm 103:13

„Cât despre mine, voi fi îndreptățit și voi vedea fața ta; când mă voi trezi, voi fi mulțumit să văd asemănarea ta.”/Psalm 17:15

„binecuvântează pe Domnul O, sufletul meu și tot ce este în mine binecuvântează numele Său sfânt.”/Psalm 103:1

„dar vreau să știți, fraților, că lucrurile care mi s-au întâmplat s-au dovedit de fapt pentru promovarea Evangheliei, 13 astfel încât a devenit evident pentru întreaga gardă a palatului și pentru toți ceilalți că lanțurile mele sunt în Hristos; 14 și cei mai mulți dintre frații din Domnul, care s-au încrezut în lanțurile mele, sunt mult mai îndrăzneți să vorbească cuvântul fără teamă.”/Filipeni 1:12-14

„credința este asigurarea lucrurilor sperate, convingerea lucrurilor nevăzute.”/Evrei 11:1

„căci Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât l-a dat pe Singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.”/Ioan 3:16

„căci pâinea lui Dumnezeu este cel care coboară din cer și dă viață lumii.”/Ioan 6:33

„Căci Domnul este mare și foarte de lăudat, el este de temut mai presus de toți dumnezeii.”/Psalm 96:4

„Dumnezeu este iubire, și cine rămâne în iubire Rămâne în Dumnezeu, și Dumnezeu rămâne în el.”/I Ioan 4:16

„Dumnezeu Își arată dragostea pentru noi prin faptul că, în timp ce eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.”/Romani 5:8

„dragostea mai mare nu are pe nimeni decât asta, că cineva își dă viața pentru prietenii săi.”/Ioan 15:13

„el va primi binecuvântările de la Domnul și neprihănirea de la Dumnezeul mântuirii sale” / Psalmul 24:5

„cel care își cultivă pământul se va sătura de pâine, dar cel care urmează frivolitatea este lipsit de înțelegere.”/Proverbe 12:11

„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca zilele tale să fie lungi în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.”/Exodus 20:12

„eu sunt învierea și viața; cel ce crede în mine, chiar dacă ar fi mort, va trăi.”/Ioan 11:25

„eu sunt calea, adevărul și viața.”/Ioan 14:6

„am fost răstignit împreună cu Hristos. Nu mai sunt eu cel care trăiesc, ci Hristos care trăiește în mine.”/Galateni 2:20

„am luptat lupta cea bună, am terminat cursa, am păstrat credința” / 2 Timotei 4:7

„l-am căutat pe Domnul și el m-a auzit și m-a izbăvit de toate temerile mele.” 34:4

” îi mulțumesc Dumnezeului meu în toată amintirea mea despre voi | / Filipeni 1:3

„în toate lucrurile care te arată a fi un model de fapte bune; în doctrină care arată integritate, respect, incoruptibilitate” / Titus 2:7

„nimeni să nu-și caute binele, ci bunăstarea celuilalt.| / 1 Corinteni 10:24

„să nu vă fie tulburate inimile. Crede în Dumnezeu; crede și în mine.”/Ioan 14:1

„mai mult, fraților, vă vestesc Evanghelia pe care v—am predicat-o, pe care ați primit-o și în care stați, 2 prin care și voi sunteți mântuiți, dacă țineți cu tărie cuvântul pe care vi l-am predicat-dacă nu ați crezut în zadar.| / 1 Corinteni 15:1-2

„zilele noastre pot ajunge la șaptezeci de ani, sau optzeci, dacă puterea noastră durează; totuși cele mai bune dintre ele sunt doar necazuri și întristare, pentru că trec repede și noi zburăm.”/Psalm 90:10

„proverbele lui Solomon. Un fiu înțelept face un tată fericit, dar un fiu nebun este o durere pentru mama sa.”/Proverbe 10:1

„de aceea și noi, din moment ce suntem înconjurați de un nor atât de mare de martori, să lăsăm deoparte orice greutate și păcatul care ne prinde atât de ușor în capcană și să alergăm cu răbdare cursa care ne este pusă înaintea noastră, 2 Privind la Isus, autorul și Desăvârșitorul credinței noastre, care, pentru bucuria care a fost pusă înaintea lui, a îndurat Crucea, disprețuind rușinea și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu.”/Evrei 12:1-2

„de aceea am fost îngropați împreună cu el prin botezul în moarte pentru ca, așa cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, și noi să trăim o viață nouă.”/Romani 6:4

„Când Fiul omului va veni în slava lui, și toți sfinții îngeri cu el, atunci el va ședea pe tronul slavei Sale.”/Matei 25:31

„încă puțin, și lumea nu mă mai vede; dar voi Mă vedeți; pentru că eu trăiesc, veți trăi și voi.”/Ioan 14:19

următorul videoclip vă ajută să oferiți un anumit confort în aceste vremuri dificile cu aceste frumoase versete biblice. Aceste cuvinte din Scriptură vă vor ajuta să vă dați putere în vremuri grele și vă vor inspira să vă găsiți puterea în Hristos.

  • Share
  • Pin
  • Tweet

autor Bio
Natalie Regoli este un copil al lui Dumnezeu, soție devotată, și mama a doi băieți. Are o diplomă de master în drept de la Universitatea din Texas. Natalie a fost publicată în mai multe reviste naționale și practică dreptul de 18 ani.

suferă o moarte în familie poate face sa te simti ca ai îndurat o mare pierdere. În ciuda situației emoționale, planificarea necesară trebuie să aibă loc în continuare, cum ar fi cumpărarea unei pietre funerare. Știind ce să plasați cu atenție pe el pentru a aduce un omagiu decedatului poate fi dificil. Aici este o…

suferă o moarte în familie poate face sa te simti ca ai îndurat o mare pierdere. În ciuda situației emoționale, planificarea necesară trebuie să aibă loc în continuare, cum ar fi cumpărarea unei pietre funerare. Știind ce să plasați cu atenție pe el pentru a aduce un omagiu decedatului poate fi dificil. Aici este o…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.