REGEL 29. MOTION FOR DOM FRIFINNELSE

Foreldet Dato: 3/1/2011

(a) Før Innsending Til Juryen. Etter at påtalemyndigheten lukker sine bevis eller etter avslutningen av alle bevis, retten på tiltaltes bevegelse må angi en dom frifinnelse av noen lovbrudd som bevisene er utilstrekkelig til å opprettholde en domfellelse. Domstolen kan selv vurdere om bevisene ikke er tilstrekkelige til å opprettholde en domfellelse. Dersom retten avviser en bevegelse for en dom frifinnelse ved utgangen av påtalemyndigheten bevis, tiltalte kan tilby bevis uten å ha reservert seg retten til å gjøre det.

(b) Reservere Beslutning. Retten kan reservere avgjørelsen om bevegelsen, fortsette med rettssaken (hvor bevegelsen er gjort før avslutningen av alle bevisene), sende saken til juryen, og avgjøre bevegelsen enten før juryen returnerer en dom eller etter at den returnerer en dom av skyldig eller er utladet uten å ha returnert en dom. Hvis retten forbeholder seg avgjørelse, må den avgjøre bevegelsen på grunnlag av bevisene på det tidspunktet kjennelsen ble reservert.

(c) Etter Juryens Dom eller Utslipp.

(1) Tid for En Bevegelse. En saksøkt kan flytte for en dom frifinnelse, eller fornye en slik bevegelse, innen ti dager etter en skyldig dom eller etter at retten utleder juryen, avhengig av hva som er senere.

(2) Kjennelse På Bevegelse. Hvis juryen har returnert en skyldig dom, kan retten sette dommen til side og gå inn i en frifinnelse. Dersom juryen har unnlatt å returnere en dom, kan retten gå inn i en dom om frifinnelse.

(3) Ingen Tidligere Bevegelse Kreves. En saksøkt er ikke pålagt å flytte for en dom om frifinnelse før retten sender saken til juryen som en forutsetning for å gjøre en slik bevegelse etter juryens utslipp.

(D) Betinget Kjennelse om En Bevegelse For En Ny Rettssak.

(1) Forslag til Ny Rettssak. Dersom retten kommer inn i en frifinnelsesdom etter en skyldig dom, må retten også betinget avgjøre om noen bevegelse for en ny rettssak skal innvilges dersom frifinnelsesdom senere fraflyttes eller reverseres. Domstolen skal begrunne denne avgjørelsen.

(2) Endelig. Rettens ordre som betinget gir en bevegelse for en ny rettssak, påvirker ikke endelig dom om frifinnelse.

(3) Appell.

(A) Tildeling Av En Bevegelse For En Ny Rettssak. Dersom retten betinget innvilger en bevegelse for en ny rettssak og lagmannsretten senere reverserer dommen om frifinnelse, rettssaken retten må gå videre med den nye rettssaken med mindre lagmannsretten pålegg noe annet.

(B) Benektelse Av En Bevegelse For En Ny Rettssak. Dersom retten betinget benekter en bevegelse for en ny rettssak, en appellee kan hevde at fornektelse var feilaktig. Hvis lagmannsretten senere reverserer dommen om frifinnelse, rettssaken retten må fortsette som lagmannsretten dirigerer.

Foreldet Dato: 3/1/2011 (a) Før Innsending Til Juryen. Etter at påtalemyndigheten lukker sine bevis eller etter avslutningen av alle bevis, retten på tiltaltes bevegelse må angi en dom frifinnelse av noen lovbrudd som bevisene er utilstrekkelig til å opprettholde en domfellelse. Domstolen kan selv vurdere om bevisene ikke er tilstrekkelige til å opprettholde en domfellelse.…

Foreldet Dato: 3/1/2011 (a) Før Innsending Til Juryen. Etter at påtalemyndigheten lukker sine bevis eller etter avslutningen av alle bevis, retten på tiltaltes bevegelse må angi en dom frifinnelse av noen lovbrudd som bevisene er utilstrekkelig til å opprettholde en domfellelse. Domstolen kan selv vurdere om bevisene ikke er tilstrekkelige til å opprettholde en domfellelse.…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.