MEDISINSK OG HELSE

Ansvarsfraskrivelse-Ikke-Oppfordring

i henhold til Reglene I Bar Council Of India, er vi notpermitted å be om arbeid eller annonsere for våre tjenester. Useracknowledges følgende

Det har ikke vært reklame, personlig kommunikasjon,oppfordring, invitasjon eller tilskyndelse av noe slag fra oss eller noen av våre medlemmer til å be om noe arbeid gjennom dette nettstedet.

brukeren ønsker å få mer informasjon om oss for sin egen informasjon og bruk.

informasjonen om oss er kun gitt til brukeren på hans / hennes spesifikke forespørsel, og all informasjon som er oppnådd eller materielllastet fra dette nettstedet er helt på brukerens vilje, og enhver overføring, kvittering eller bruk av dette nettstedet vil ikke skape noe advokat-klientforhold.

informasjonen på dette nettstedet er utelukkende tilgjengelig på din forespørsel kun for informasjonsformål, bør ikke tolkes som oppfordring eller etterretning heller ikke slik informasjon utgjør juridisk rådgivning. Vi er ikke ansvarlige for noen konsekvens av enhver handling utført av brukeren avhengig av materiale / informasjon gitt på denne nettsiden. I tilfeller der brukeren har juridiske problemer, må han/hun i alle tilfeller søke uavhengig juridisk rådgivning.

Ansvarsfraskrivelse-Ikke-Oppfordring i henhold til Reglene I Bar Council Of India, er vi notpermitted å be om arbeid eller annonsere for våre tjenester. Useracknowledges følgende Det har ikke vært reklame, personlig kommunikasjon,oppfordring, invitasjon eller tilskyndelse av noe slag fra oss eller noen av våre medlemmer til å be om noe arbeid gjennom dette nettstedet. brukeren ønsker…

Ansvarsfraskrivelse-Ikke-Oppfordring i henhold til Reglene I Bar Council Of India, er vi notpermitted å be om arbeid eller annonsere for våre tjenester. Useracknowledges følgende Det har ikke vært reklame, personlig kommunikasjon,oppfordring, invitasjon eller tilskyndelse av noe slag fra oss eller noen av våre medlemmer til å be om noe arbeid gjennom dette nettstedet. brukeren ønsker…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.