30 Beste Bibelvers For Headstones

Lider en død i familien Kan gjøre at du føler at du har utholdt et stort tap. Til tross for den følelsesmessige situasjonen må nødvendig planlegging fortsatt skje, for eksempel å kjøpe en gravstein. Å vite hva du skal nøye plassere på den for å hylle den avdøde, kan være vanskelig. Her er en titt på noen av de beste bibelvers for gravsteiner.

«Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.»/Salme 103»:13

«jeg vil bli rettferdiggjort og se ditt ansikt; når jeg våkner, vil jeg være fornøyd med å se din likhet.»/Salme » 17:15

» Lov Herren, min sjel, og alt som i mig er, lov hans hellige navn!»/Salme » 103:1

» men jeg vil at i skal vite, brødre, at det som hendte mig, i sannhet er blitt til evangeliets fremme, 13 forat det skal bli klart for hele slottsvakten og for alle de andre at mine lenker er I Kristus; 14 og de fleste av brødrene I Herren, som er blitt trygge på mine lenker, er mye dristigere til å tale ordet uten frykt.»/Philippians » 1:12-14

» Tro er forsikringen om det man håper på, overbevisningen om det man ikke ser.»/Hebreerne 11:1

«For Så har gud elsket verden at han gav Sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.»/John » 3:16

» for guds brød er han som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.»/John 6:33

«For herren er stor og høilovet, han skal fryktes over Alle Guder.»/Salme » 96:4

» Gud er kjærlighet, og den Som blir i kjærligheten, blir I Gud, Og Gud blir i ham.»/I John » 4:16

» Gud viser sin kjærlighet til oss ved At Kristus døde for oss mens Vi ennå var syndere.»/Romans » 5:8

» Ingen har større kjærlighet enn denne at noen setter sitt liv til for sine venner.»/John » 15:13

» han skal motta velsignelser Fra Herren og rettferdighet Fra Sin frelses Gud | / Salme 24:5

» Den som dyrker sin jord, skal mettes med brød, men den som følger lettsindighet, er uten forstand.»/Ordspråkene 12:11

«Hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren Din Gud gir deg.»/Exodus » 20:12

» jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, han skal leve om han enn var død.»/John » 11:25

» jeg er veien, sannheten og livet.»/John » 14:6

» jeg er korsfestet Med Kristus. Det er ikke Lenger Jeg som lever, Men Kristus som lever i meg.»/Galatians 2″:20

» jeg har stridd den gode strid, jeg har fullendt løpet, jeg har bevart troen | / 2 Timoteus 4:7

«jeg søkte Herren, Og Han hørte meg og fridde meg fra all min frykt |» 34:4

«jeg takker Min Gud når jeg kommer dere i hu |» – Filipperne 1:3

«i alle ting viser seg å være et mønster av gode gjerninger; i læren viser integritet, ærbødighet, uforgjengelighet | / Titus 2:7

«La ingen søke sitt eget, men hver den andres velvære.»/1 Kor 10:24

«la ikke deres hjerter forferdes! Tro På Gud; tro også på meg.»/John » 14:1

» og jeg forkynner eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, det som i og tok imot og står i, 2 ved hvilket i og blir frelst, såfremt i holder fast ved det ord som jeg forkynte eder, hvis i ikke forgjeves har trodd.»/1 Kor 15:1-2

«våre dager kan komme til sytti år eller åtti, hvis vår styrke varer; men de beste av dem er bare trøbbel og sorg, for de går fort, og vi flyr bort.»/Salme » 90:10

» Salomos ordspråk. En vis sønn gleder en far, men en uforstandig sønn bedrøver sin mor.»/Ordspråkene 10:1

«Derfor skal Vi også, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge til side all vekt og synden som så lett fanger oss, og la oss løpe med utholdenhet den rase som er satt foran Oss, 2 ser På Jesus, vår tros opphavsmann og fullender, som for den glede Som ble satt Foran ham tålte korset, foraktet skammen, og har satt seg på høyre side Av Guds trone.»/Hebreerne 12:1-2

«Vi ble derfor begravet med ham ved dåpen til døden, for at, akkurat Som Kristus ble reist opp fra de døde ved faderens herlighet, også vi kan leve et nytt liv.»/Romans » 6:4

» når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle de hellige engler med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone.»/Matthew » 25:31

» Ennu en liten stund, og verden ser mig ikke mere, men i ser mig; for jeg lever, og i skal leve.»/John 14:19

følgende video bidrar til å gi litt trøst i disse vanskelige tider med denne vakre Bibelvers. Disse skriftens ord vil bidra til å gi deg styrke i vanskelige tider og vil inspirere deg til å finne din styrke I Kristus.

  • Share
  • Pin
  • Tweet

Forfatter Bio
Natalie Regoli Er et guds barn, hengiven kone, og mor til to gutter. Hun har En Mastergrad I Jus fra University Of Texas. Natalie har blitt publisert i flere nasjonale tidsskrifter og har praktisert lov i 18 år.

Lider en død i familien Kan gjøre at du føler at du har utholdt et stort tap. Til tross for den følelsesmessige situasjonen må nødvendig planlegging fortsatt skje, for eksempel å kjøpe en gravstein. Å vite hva du skal nøye plassere på den for å hylle den avdøde, kan være vanskelig. Her er en titt…

Lider en død i familien Kan gjøre at du føler at du har utholdt et stort tap. Til tross for den følelsesmessige situasjonen må nødvendig planlegging fortsatt skje, for eksempel å kjøpe en gravstein. Å vite hva du skal nøye plassere på den for å hylle den avdøde, kan være vanskelig. Her er en titt…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.