TYÖJÄRJESTYKSEN 29 ARTIKLA. Hakemus vapauttavan tuomion antamiseksi

vanhentunut päivämäärä: 3/1/2011

(a) ennen asian esittämistä valamiehistölle. Kun syyttäjä on lopettanut todistusaineistonsa tai kun kaikki todisteet on lopetettu, vastaajan esityksestä vastaavan tuomioistuimen on annettava vapauttava tuomio rikkomuksesta, josta todisteet eivät riitä tuomion pitämiseen. Tuomioistuin voi yksin harkita, onko näyttö riittämätön tuomion pitämiseksi voimassa. Jos tuomioistuin hylkää vapauttavan tuomion esittämisen syyttäjän todistusaineiston päätteeksi, vastaaja voi esittää todisteita ilman, että hän on varannut siihen oikeuden.

(b) Varauspäätös. Tuomioistuin voi pidättää päätöksen esityksestä, jatkaa oikeudenkäyntiä (jos esitys tehdään ennen kaikkien todisteiden päättymistä), antaa asian valamiehistön käsiteltäväksi ja päättää esityksestä joko ennen kuin valamiehistö palauttaa tuomion tai sen jälkeen, kun se palauttaa tuomion syyllisyydestä tai vapautetaan ilman, että se on palauttanut tuomion. Jos tuomioistuin lykkää päätöstä, sen on ratkaistava esitys varaushetkellä esitettyjen todisteiden perusteella.

(c) valamiehistön päätöksen tai kotiutuksen jälkeen.

(1) esityksen aika. Vastaaja voi hakea vapauttavaa tuomiota tai uusia sen kymmenen päivän kuluessa syyllisyyden toteamisesta tai sen jälkeen, kun tuomioistuin on vapauttanut valamiehistön, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

(2)ratkaisuehdotus. Jos valamiehistö on palauttanut syyllisen tuomion, tuomioistuin voi kumota tuomion ja antaa vapauttavan tuomion. Jos valamiehistö ei ole palauttanut tuomiota, tuomioistuin voi antaa vapauttavan tuomion.

(3) Aikaisempaa Liikettä Ei Tarvita. Vastaajan ei tarvitse hakea vapauttavaa tuomiota ennen kuin tuomioistuin esittää asian valamiehistölle edellytyksenä tällaisen esityksen tekemiselle valamiehistön erottamisen jälkeen.

(d) ehdollinen tuomio uudesta oikeudenkäynnistä.

(1) uusi oikeudenkäynti. Jos tuomioistuin antaa vapauttavan tuomion syyllisen tuomion jälkeen, sen on myös ehdollisesti ratkaistava, myönnetäänkö uusi oikeudenkäynti, jos vapauttava tuomio myöhemmin kumotaan tai kumotaan. Yhteisöjen tuomioistuimen on perusteltava tämä toteamus.

(2) lopullisuus. Oikeuden päätös uuden oikeudenkäynnin ehdollisesta myöntämisestä ei vaikuta vapauttavan tuomion lopullisuuteen.

(3) valitus.

(A) uuden oikeudenkäynnin myöntäminen. Jos tuomioistuin myöntää ehdollisesti uuden oikeudenkäynnin ja muutoksenhakutuomioistuin myöhemmin kumoaa vapauttavan tuomion, oikeudenkäynnin on jatkuttava uudessa oikeudenkäynnissä, ellei valitustuomioistuin toisin määrää.

(B)uuden oikeudenkäynnin kieltäminen. Jos tuomioistuin hylkää ehdollisesti uuden oikeudenkäynnin, valittaja voi väittää, että kieltäytyminen oli virheellinen. Jos muutoksenhakutuomioistuin myöhemmin kumoaa vapauttavan tuomion, käräjäoikeuden on meneteltävä muutoksenhakutuomioistuimen ohjeiden mukaan.

vanhentunut päivämäärä: 3/1/2011 (a) ennen asian esittämistä valamiehistölle. Kun syyttäjä on lopettanut todistusaineistonsa tai kun kaikki todisteet on lopetettu, vastaajan esityksestä vastaavan tuomioistuimen on annettava vapauttava tuomio rikkomuksesta, josta todisteet eivät riitä tuomion pitämiseen. Tuomioistuin voi yksin harkita, onko näyttö riittämätön tuomion pitämiseksi voimassa. Jos tuomioistuin hylkää vapauttavan tuomion esittämisen syyttäjän todistusaineiston päätteeksi, vastaaja voi…

vanhentunut päivämäärä: 3/1/2011 (a) ennen asian esittämistä valamiehistölle. Kun syyttäjä on lopettanut todistusaineistonsa tai kun kaikki todisteet on lopetettu, vastaajan esityksestä vastaavan tuomioistuimen on annettava vapauttava tuomio rikkomuksesta, josta todisteet eivät riitä tuomion pitämiseen. Tuomioistuin voi yksin harkita, onko näyttö riittämätön tuomion pitämiseksi voimassa. Jos tuomioistuin hylkää vapauttavan tuomion esittämisen syyttäjän todistusaineiston päätteeksi, vastaaja voi…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.