Ekonomika zdrowia i badania wyników (HEOR)

HEOR ustanawia i mierzy związek między leczeniem a faktycznymi wynikami, a tym samym dostarcza opartych na dowodach wskazówek dotyczących poprawy opieki. Zajmuje szerokie spojrzenie na wyniki zdrowotne interwencji, w tym nie tylko dane z badań klinicznych i wyniki kliniczne, ale także względy finansowe i mniej konkretne środki, takie jak jakość życia i satysfakcja, zgłaszane przez pacjentów w ankietach lub pozyskiwane z elektronicznej dokumentacji medycznej.

HEOR jest używany przez firmy farmaceutyczne, aby zrozumieć, w jaki sposób dostawcy opieki zdrowotnej przepisują leki i jak te leki działają w prawdziwym świecie. Te prawdziwe dowody są ostatecznie wykorzystywane do poprawy opieki nad pacjentem.

do czego służą dane HEOR?

dane HEOR są wykorzystywane na wiele sposobów.

  • agencje regulacyjne wykorzystują dane HEOR do ustanowienia struktur refundacyjnych i identyfikacji udanych interwencji
  • HEOR może kierować decyzjami dotyczącymi zakresu opieki zdrowotnej i dostępu do niej
  • dane HEOR mogą pomóc zmniejszyć lukę między wynikami badań klinicznych a rzeczywistymi wynikami zdrowotnymi
  • HEOR może przyczynić się do identyfikacji interwencji, które są najbardziej skuteczne w określonych populacjach pacjentów
  • heor pomaga firmom farmaceutycznym przekazywać wartość swoich innowacji interesariuszom, takim jak lekarze, płatnicy i pacjenci.

ponieważ medycyna precyzyjna i opieka oparta na wartościach odgrywają coraz ważniejszą rolę, HEOR przechodzi z funkcji wsparcia do głównej roli w firmach farmaceutycznych. HEOR może informować o podejmowaniu decyzji na wielu etapach cyklu życia produktu, od R&D, przez Ceny, dostęp do rynku, planowanie strategiczne, aż po strategię sprzedaży i zarządzanie cyklem życia .

wpływ na sprawy Medyczne

rosnące znaczenie medycyny precyzyjnej i rzeczywistych danych, a tym samym ekonomiki zdrowia, ma również wpływ na specjalistów ds. medycznych, zwłaszcza w dziedzinie medycyny. Na przykład związki z naukami medycznymi muszą mieć praktyczną wiedzę na temat HEOR i muszą być w stanie prowadzić znaczące rozmowy z świadczeniodawcami na temat koncepcji ekonomicznych dotyczących zdrowia.

HEOR ustanawia i mierzy związek między leczeniem a faktycznymi wynikami, a tym samym dostarcza opartych na dowodach wskazówek dotyczących poprawy opieki. Zajmuje szerokie spojrzenie na wyniki zdrowotne interwencji, w tym nie tylko dane z badań klinicznych i wyniki kliniczne, ale także względy finansowe i mniej konkretne środki, takie jak jakość życia i satysfakcja, zgłaszane przez…

HEOR ustanawia i mierzy związek między leczeniem a faktycznymi wynikami, a tym samym dostarcza opartych na dowodach wskazówek dotyczących poprawy opieki. Zajmuje szerokie spojrzenie na wyniki zdrowotne interwencji, w tym nie tylko dane z badań klinicznych i wyniki kliniczne, ale także względy finansowe i mniej konkretne środki, takie jak jakość życia i satysfakcja, zgłaszane przez…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.