REGEL 29. Forslag til FRIFINDELSESDOM

forældet Dato: 3/1/2011

(a) før forelæggelse for juryen. Efter at anklagemyndigheden har afsluttet sine beviser eller efter afslutningen af alle beviser, skal retten på sagsøgtes forslag indgå en dom om frifindelse for enhver lovovertrædelse, for hvilken beviserne ikke er tilstrækkelige til at opretholde en dom. Retten kan på egen hånd overveje, om beviserne er utilstrækkelige til at opretholde en domfældelse. Hvis retten afviser et forslag om frifindelse ved afslutningen af anklagemyndighedens beviser, kan sagsøgte fremlægge bevis uden at have forbeholdt sig retten til at gøre det.

(b) forbeholde beslutning. Retten kan forbeholde afgørelsen om forslaget, fortsætte med retssagen (hvor forslaget er lavet inden afslutningen af alle beviser), forelægge sagen for juryen og beslutte bevægelsen enten før juryen returnerer en dom eller efter at den returnerer en dom af skyldig eller er afladet uden at have returneret en dom. Hvis retten forbeholder sig afgørelsen, skal den træffe afgørelse på grundlag af beviserne på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev forbeholdt.

(c) efter Jury dom eller decharge.

(1) tid til en bevægelse. En tiltalte kan gå til en frifindelsesdom, eller forny en sådan bevægelse, inden for ti dage efter en skyldig dom eller efter at Retten har afskediget juryen, alt efter hvad der er senere.

(2) afgørelse om forslaget. Hvis juryen har returneret en skyldig dom, kan retten afsætte dommen og indlede en frifindelse. Hvis juryen ikke har returneret en dom, kan retten træffe en frifindelsesdom.

(3) Ingen Forudgående Bevægelse Kræves. En tiltalte er ikke forpligtet til at gå til en frifindelsesdom, før retten forelægger sagen for juryen som en forudsætning for at fremsætte et sådant forslag efter juryens decharge.

(D) betinget afgørelse om et forslag til en ny retssag.

(1) forslag til en ny retssag. Hvis retten træffer en frifindelsesdom efter en skyldig dom, skal retten også betinget afgøre, om der skal gives noget forslag til en ny retssag, hvis frifindelsesdom senere fraflyttes eller vendes. Retten skal angive grundene til denne afgørelse.

(2) endelighed. Rettens kendelse, der betinget giver et forslag til en ny retssag, påvirker ikke finaliteten af dommen om frifindelse.

(3) appel.

(a) tildeling af et forslag til en ny retssag. Hvis retten betinget giver et forslag til en ny retssag, og appelretten senere vender dommen om frifindelse, skal retssagen fortsætte med den nye retssag, medmindre appelretten bestemmer andet.

(B) benægtelse af et forslag til en ny retssag. Hvis retten betinget benægter et forslag til en ny retssag, en appel kan hævde, at benægtelsen var fejlagtig. Hvis appelretten senere vender dommen om frifindelse, retssagen skal fortsætte, som appelretten instruerer.

forældet Dato: 3/1/2011 (a) før forelæggelse for juryen. Efter at anklagemyndigheden har afsluttet sine beviser eller efter afslutningen af alle beviser, skal retten på sagsøgtes forslag indgå en dom om frifindelse for enhver lovovertrædelse, for hvilken beviserne ikke er tilstrækkelige til at opretholde en dom. Retten kan på egen hånd overveje, om beviserne er utilstrækkelige…

forældet Dato: 3/1/2011 (a) før forelæggelse for juryen. Efter at anklagemyndigheden har afsluttet sine beviser eller efter afslutningen af alle beviser, skal retten på sagsøgtes forslag indgå en dom om frifindelse for enhver lovovertrædelse, for hvilken beviserne ikke er tilstrækkelige til at opretholde en dom. Retten kan på egen hånd overveje, om beviserne er utilstrækkelige…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.