medicinsk og sundhed

ansvarsfraskrivelse – ikke-opfordring

i henhold til reglerne i Advokatrådet i Indien er vi ikketilladt at anmode om arbejde eller annoncere for vores tjenester. Brugeren anerkender følgende

der har ikke været nogen reklame, personlig kommunikation,opfordring, invitation eller tilskyndelse af nogen art fra os eller nogen af vores medlemmer til at anmode om noget arbejde gennem denne hjemmeside.

brugeren ønsker at få mere information om os til hans/hendes information og brug.

oplysningerne om os gives kun til brugeren på hans/hendes specifikke anmodning, og alle oplysninger, der er opnået eller materiale, der er indlæst fra denne hjemmeside, er helt på brugerens vilje, og enhver transmission, modtagelse eller brug af denne hjemmeside ville ikke skabe noget advokat-klient forhold.

oplysningerne på denne hjemmeside er udelukkende tilgængelige på din anmodning kun til orientering, bør ikke fortolkes som opfordring eller rådgivning, og sådanne oplysninger udgør heller ikke juridisk rådgivning. Vi er ikke ansvarlige for nogen konsekvens af enhver handling truffet af brugeren, der er afhængig af materiale/information, der er leveret på denne hjemmeside. I tilfælde, hvor brugeren har juridiske problemer, skal han/hun i alle tilfælde søge uafhængig juridisk rådgivning.

ansvarsfraskrivelse – ikke-opfordring i henhold til reglerne i Advokatrådet i Indien er vi ikketilladt at anmode om arbejde eller annoncere for vores tjenester. Brugeren anerkender følgende der har ikke været nogen reklame, personlig kommunikation,opfordring, invitation eller tilskyndelse af nogen art fra os eller nogen af vores medlemmer til at anmode om noget arbejde gennem denne…

ansvarsfraskrivelse – ikke-opfordring i henhold til reglerne i Advokatrådet i Indien er vi ikketilladt at anmode om arbejde eller annoncere for vores tjenester. Brugeren anerkender følgende der har ikke været nogen reklame, personlig kommunikation,opfordring, invitation eller tilskyndelse af nogen art fra os eller nogen af vores medlemmer til at anmode om noget arbejde gennem denne…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.