ART. 29. Wniosek o wydanie wyroku uniewinniającego

Nieaktualny Data: 3.1.2011

(a) przed złożeniem do sądu przysięgłych. Po zamknięciu przez prokuraturę dowodów lub po zamknięciu wszystkich dowodów, sąd na wniosek oskarżonego musi wydać wyrok uniewinniający każde przestępstwo, za które dowody są niewystarczające do utrzymania wyroku skazującego. Sąd może sam ocenić, czy dowody są niewystarczające do utrzymania wyroku skazującego. Jeżeli sąd odrzuci wniosek o wydanie wyroku uniewinniającego po zamknięciu dowodów oskarżenia, pozwany może przedstawić dowody, nie zastrzegając sobie do tego prawa.

b) decyzja o rezerwacji. Sąd może zastrzec decyzję w sprawie wniosku, przystąpić do procesu (w przypadku gdy wniosek zostanie złożony przed zamknięciem wszystkich dowodów), przedstawić sprawę ławie przysięgłych i rozstrzygnąć wniosek albo zanim ława przysięgłych wyda werdykt, albo po tym, jak zwróci werdykt o winie lub zostanie zwolniony bez zwrotu werdyktu. Jeżeli sąd zastrzega orzeczenie, musi rozstrzygnąć wniosek na podstawie materiału dowodowego w chwili zastrzeżenia orzeczenia.

c) po werdykcie Jury lub absolutorium.

(1) Czas na wniosek. Pozwany może wnieść o uniewinnienie lub wznowić taki wniosek w terminie dziesięciu dni od wydania wyroku w sprawie winnego lub po usunięciu przez sąd przysięgłych, w zależności od tego, co nastąpi później.

(2) Jeżeli ława przysięgłych wydała wyrok w sprawie winy, sąd może uchylić wyrok i doprowadzić do uniewinnienia. Jeżeli ława przysięgłych nie wydała wyroku, sąd może wydać wyrok uniewinniający.

(3) Nie Jest Wymagany Wcześniejszy Wniosek. Pozwany nie ma obowiązku złożenia wniosku o uniewinnienie, zanim sąd przekaże sprawę ławie przysięgłych jako warunek wstępny złożenia takiego wniosku po udzieleniu ławie przysięgłych absolutorium.

(D) warunkowe rozstrzygnięcie wniosku o nowy proces.

(1) Wniosek o nowy proces. Jeżeli sąd wyda wyrok uniewinniający po wydaniu wyroku skazującego, sąd musi również warunkowo ustalić, czy wniosek o nowy proces powinien zostać rozpatrzony, jeżeli wyrok uniewinniający zostanie później uchylony lub uchylony. Trybunał musi określić powody takiego stwierdzenia.

(2) Postanowienie Sądu warunkowo przyznające wniosek o wszczęcie nowego procesu nie wpływa na prawomocność wyroku uniewinniającego.

(3)

(a) rozpatrzenie wniosku o nowy proces. Jeżeli sąd warunkowo przyzna wniosek o nowy proces, a Sąd Apelacyjny uchyli później wyrok uniewinniający, sąd musi rozpocząć nowy proces, chyba że Sąd Apelacyjny postanowi inaczej.

B) odrzucenie wniosku o nowy proces. Jeśli sąd warunkowo odrzuci wniosek o nowy proces, apelacja może stwierdzić, że odmowa była błędna. Jeżeli sąd apelacyjny uchyli później wyrok uniewinnienia, sąd procesowy musi postępować zgodnie z zaleceniami Sądu Apelacyjnego.

Nieaktualny Data: 3.1.2011 (a) przed złożeniem do sądu przysięgłych. Po zamknięciu przez prokuraturę dowodów lub po zamknięciu wszystkich dowodów, sąd na wniosek oskarżonego musi wydać wyrok uniewinniający każde przestępstwo, za które dowody są niewystarczające do utrzymania wyroku skazującego. Sąd może sam ocenić, czy dowody są niewystarczające do utrzymania wyroku skazującego. Jeżeli sąd odrzuci wniosek o…

Nieaktualny Data: 3.1.2011 (a) przed złożeniem do sądu przysięgłych. Po zamknięciu przez prokuraturę dowodów lub po zamknięciu wszystkich dowodów, sąd na wniosek oskarżonego musi wydać wyrok uniewinniający każde przestępstwo, za które dowody są niewystarczające do utrzymania wyroku skazującego. Sąd może sam ocenić, czy dowody są niewystarczające do utrzymania wyroku skazującego. Jeżeli sąd odrzuci wniosek o…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.