30 najlepszych wersetów biblijnych na nagrobki

cierpienie śmierci w rodzinie może sprawić, że poczujesz się, jakbyś przeżył dużą stratę. Pomimo sytuacji emocjonalnej, konieczne planowanie musi nadal wystąpić, takie jak zakup nagrobka. Wiedząc, co dokładnie umieścić na nim, aby oddać hołd zmarłemu, może być trudne. Oto spojrzenie na niektóre z najlepszych wersetów biblijnych na nagrobki.

” jak ojciec okazuje współczucie swoim dzieciom, tak Pan okazuje współczucie tym, którzy się go boją.”/Psalm 103:13

„co do mnie, będę usprawiedliwiony i ujrzę twą twarz; gdy się obudzę, będę zadowolony widząc twoje podobieństwo.”/Psalm 17:15

„błogosław duszę moją Panu i wszystko, co jest we mnie, błogosław Jego święte imię.”/Psalm 103:1

„ale chcę, abyście wiedzieli, bracia! że to, co mi się przydarzyło, stało się ku szerzeniu Ewangelii, 13 tak, że stało się jasne dla całej straży pałacowej i dla wszystkich innych, że łańcuchy moje są w Chrystusie; 14 a większość braci w Panu, ufając w kajdanach moich, o wiele śmialsza jest mówić słowo bez bojaźni.”/Filipianki 1:12-14

„wiara jest zapewnieniem rzeczy, których się spodziewano, przekonaniem rzeczy, których nie widziano.”/Hebrajczycy 11:1

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”/John 3:16

„bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje życie światu.”/Jan 6:33

” albowiem Pan jest wielki i wielce chwalebny, nad wszystkich bogów należy się go bać.”/Psalm 96:4

„Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.”/I John 4:16

„Bóg pokazuje swoją miłość do nas w tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas.”/Rzymianie 5:8

„nie ma większej miłości niż ta, że ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół.”/John 15:13

„otrzyma błogosławieństwa od Pana i Sprawiedliwość od Boga jego zbawienia” / Psalm 24:5

” kto uprawia ziemię swoją, chlebem nasycony będzie, ale kto idzie za frywolnością, pozbawiony jest zrozumienia.”/Przysłowia 12:11

„Czcij ojca twego i matkę Twoją, aby dni twoje były długie w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg twój.”/Exodus 20:12

„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we Mnie wierzy, choć jeszcze umarł, żyć będzie.”/John 11:25

„jestem Drogą, Prawdą i życiem.”/John 14:6

„zostałem Ukrzyżowany z Chrystusem. To już nie ja żyję, ale Chrystus żyje we mnie.”/Galacjan 2:20

” stoczyłem dobry bój, ukończyłem wyścig, zachowałem wiarę | / 2 Tymoteusz 4:7

„Szukałem Pana, a on mnie wysłuchał i wybawił mnie od wszystkich moich lęków” / Psalm 34:4

„dziękuję Bogu mojemu w całej mojej pamięci o Was” / Filipian 1:3

„we wszystkim okazując się wzorem dobrych uczynków; w doktrynie okazując uczciwość, szacunek, nieskazitelność” / Tytus 2:7

„niech nikt nie szuka własnego, ale każdy jeden drugiego dobrobytu.”/1 Koryntian 10:24

„niech wasze serca się nie trwożą. Uwierz w Boga; uwierz także we mnie.”/John 14:1

„ponadto, bracia! opowiadam wam Ewangieliję, którąm wam zwiastował, którąście też przyjęli i w której stoicie, 2 przez którą też jesteście zbawieni, jeźli mocno trzymacie się tego słowa, którem wam zwiastował, jeźli próżno nie wierzycie.”/1 Koryntian 15:1-2

„dni Nasze mogą dojść do siedemdziesięciu lat lub osiemdziesięciu lat, jeśli wytrzyma Siła nasza; ale najlepsze z nich są tylko utrapienie i smutek, bo szybko mijają, a my odlatujemy.”/Psalm 90:10

„Przypowieści Salomona. Mądry syn rozwesela ojca, ale głupi syn jest smutkiem dla matki.”/Przysłowia 10:1

„przeto i my, skoro jesteśmy otoczeni przez tak wielki obłok świadków, odłóżmy na bok wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo usidla, i biegnijmy z wytrwałością w zawodzie, który jest przed nami, 2 patrząc na Jezusa, autora i dokończyciela wiary naszej, który dla wesela, które było przed nim wystawione, znosił krzyż, wzgardziwszy hańbą, i usiadł po prawicy tronu Bożego.”/Hebrajczyków 12:1-2

” dlatego zostaliśmy pogrzebani razem z nim przez chrzest w śmierć, aby tak jak Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca, i my mogliśmy żyć nowym życiem.”/Rzymianie 6:4

„gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, zasiądzie na tronie swej chwały.”/Mateusz 25:31

„jeszcze maluczko, a świat już mię nie widzi, ale wy mię widzicie; bo ja żyję, i wy żyć będziecie.”/Jan 14:19

poniższy film pomaga zapewnić komfort w tych trudnych czasach dzięki tym pięknym wersetom biblijnym. Te słowa Pisma Świętego pomogą Ci zapewnić siłę w trudnych czasach i zainspirują Cię do znalezienia siły w Chrystusie.

  • Udostępnij
  • Przypnij
  • Tweet

autor Bio
Natalie Regoli jest dzieckiem Bożym, oddaną żoną i matką dwóch chłopców. Posiada tytuł magistra prawa na University of Texas. Natalie została opublikowana w kilku czasopismach krajowych i praktykuje prawo od 18 lat.

cierpienie śmierci w rodzinie może sprawić, że poczujesz się, jakbyś przeżył dużą stratę. Pomimo sytuacji emocjonalnej, konieczne planowanie musi nadal wystąpić, takie jak zakup nagrobka. Wiedząc, co dokładnie umieścić na nim, aby oddać hołd zmarłemu, może być trudne. Oto spojrzenie na niektóre z najlepszych wersetów biblijnych na nagrobki. ” jak ojciec okazuje współczucie swoim dzieciom,…

cierpienie śmierci w rodzinie może sprawić, że poczujesz się, jakbyś przeżył dużą stratę. Pomimo sytuacji emocjonalnej, konieczne planowanie musi nadal wystąpić, takie jak zakup nagrobka. Wiedząc, co dokładnie umieścić na nim, aby oddać hołd zmarłemu, może być trudne. Oto spojrzenie na niektóre z najlepszych wersetów biblijnych na nagrobki. ” jak ojciec okazuje współczucie swoim dzieciom,…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.